Proiect de Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, prevăzută în anexa 3 pct. 24 din Hotărârea Guvernului nr.229/2009

Data publicarii : 09 Aug 2021


În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în  administratia publica, republicata, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) 
supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 al Directiei de Crestere, Exploatare si Ameliorare a Cabalinelor, 
unitate cu personalitate juridica a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva,  prevazuta în anexa nr. 3 pct. 24 din Hotarârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea 
Regiei Nationale a Padurilor- Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare.

Referat aprobare DCEAC BVC 2021 I Ordin comun I Anexa Mof

Cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicarii pe site, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor.
Persoana de contact este: doamna Claudia Balan, telefon: 0730653869.