Proiect de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia cocoș de munte (Tetrao Urogallus), pentru perioada 10 septembrie – 30 noiembrie 2022

Data publicarii : 27 Jul 2022

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat proiectul de ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia cocoș de munte (Tetrao Urogallus),  pentru perioada 10 septembrie – 30 noiembrie 2022, pe care îl supune consultării publice.

Referat de aprobareAnexa la Referat I Proiect de OrdinAnexă

Propuneri concrete, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în Bd. Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

               Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro