Proiect de ordin privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planului de management și a Regulamentului ariei naturale protejate

Data publicarii : 02 Aug 2022

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice, proiectul de ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planului de management și a Regulamentului ariei naturale protejate.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor din B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, pentru Direcția Generală Biodiversitate.

Persoană de contact este doamna Dr. Nela MIAUTĂ – Consilier superior în cadrul Direcției Generale Biodiversitate, e-mail: biodiversitate@mmediu.ro, telefon 0754231517.


[26.08.2022] 

ANUNȚ

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planului de management și a Regulamentului  ariei naturale protejate.
În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 07.09.2022, între orele 10.00 - 12.00, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Sala de Consiliu, parter, din Bd. Libertăţii nr. 12, Bucureşti, dezbaterea publică având ca obiect proiectul de Ordin privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planului de management și a Regulamentului  ariei naturale protejate.
Înscrierile pentru luarea cuvântului şi recomandările cu privire la propunerile de completare sau modificare a actelor normative supuse dezbaterii publice se vor transmite la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro și nela.miauta@mmediu.ro, până la data de 05.09.2022.

Minuta dezbaterii publice organizată în data de 07.09.2022, referitoare la proiectul de ordin privind aprobarea Ghidului de elaborare a Planului de management și a Regulamentului  ariei naturale protejate.