Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi schimbărior climatice nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor şi capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic

Data publicarii : 24 Mar 2022

În temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor și capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, pe care îl supune consultării publice.

ReferatOM 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Direcția Managementul Resurselor Cinegetice, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Adrian BROȘTEANU, adrian.brosteanu@mmediu.ro

 

28.04.2022

INVITAȚIE DEZBATERE PUBLICĂ
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) vă invită la dezbaterea publică referitoare la proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor și capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de fauna de interes cinegetic, care va avea loc în data de 04.05.2022, între orele 10.00-12.00, la sediul MMAP din Bdul Libertății nr.12, sector 5, București. 

Modalitatea de înscriere pentru luarea cuvântului este ordinea în care se vor primi e-mail-urile de înscriere la adresa adrian.brosteanu@mmediu.ro.

Descarcă invitația