Proiect de Ordin privind stabilirea amplasamentelor industriale în care se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.278/2013, pentru care există obligaţia realizării hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune

Data publicarii : 10 Mar 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind stabilirea amplasamentelor industriale în care se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr.1 la Legea nr.278/2013, pentru care există obligaţia realizării hărţilor strategice de zgomot şi a planurilor de acţiune.

Proiect Ordin | Referat de aprobare

În termen de 10 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Evaluare Impact şi Controlul Poluării, persoană de contact: domnnul Victor Minchevici, e-mail: victor.minchevici@mmediu.ro , fax: 021-316.04.21.