Proiect HG privind actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar, precum și divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”

Data publicarii : 16 Jun 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar, precum și .divizarea, respectiv comasarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa 1-7

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 021 408 9567