Proiect HG privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea în administrarea Gărzii Forestiere Brașov, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Data publicarii : 10 Mar 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea în administrarea Gărzii Forestiere Brașov, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 0214089567