Proiect HG privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Focșani, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării

Data publicarii : 24 Jun 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de HG privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului aflat în administrarea Gărzii Forestiere Focșani, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și a reevaluării.

Proiect HG | Nota de fundamentare | Anexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 0214089567