Proiectul de hotărâre de Guvern privind organizarea și desfășurarea celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august – 2 septembrie 2022, la Bucureşti, precum și pentru aprobarea normativului de cheltuieli aferent acestei reuniuni.

Data publicarii : 06 Jun 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre de Guvern privind organizarea și desfășurarea celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august – 2 septembrie 2022, la Bucureşti, precum și pentru aprobarea normativului de cheltuieli aferent acestei reuniuni.

 Proiect HG

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate, Serviciul Chimicale, la adresa de e-mail: chimicale@mmediu.ro