Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate

Data publicarii : 22 Mar 2022

În conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare și declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate, însoţit de Referatul de aprobare.

Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, cu modificările ulterioare  „Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.”

PROIECT OMREFERAT 

Observațiile persoanelor fizice şi juridice pot fi transmise în termen de 10 zile de la data postării pe site, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) pentru primirea opiniilor, comentariilor și observațiilor este doamna Irina Nicolau, adresă de e-mail: irina.nicolau@afm.ro.