Proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi ministrului afacerilor interne nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri secondhand.

Data publicarii : 13 Jan 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrului afacerilor interne pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi ministrului afacerilor interne nr. 831/49/2022 privind stabilirea punctelor de trecere a frontierei de stat pentru transferurile de deşeuri şi mărfuri/bunuri secondhand.

Referat de aprobare I Proiect de modificare ordin

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Garda Națională de Mediu) este domnul Cristian Nicoale COAJE,  adresă de e-mail: coajeni@gnm.ro .