Proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

Data publicarii : 17 Mar 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale unităților cu personalitate juridică ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva prevăzute în anexa nr. 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare.

ReferatOrdinAnexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  doamna Claudia BALAN, adresă de e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro