Proiectul de Ordonanță a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor

Data publicarii : 19 Jul 2021

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în  administratia publica, republicata, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordonanță a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor.

Proiect OG și Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcția Investiții, telefon: 021.408.96.12 și pe adresa de e-mail irena.vlad@mmediu.ro, persoană de contact: Irena VLAD - Consilier superior.