Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala Cercetări Nucleare

Data publicarii : 11 Dec 2014

Activitatea SCN – RAAN este reglementată prin Hotărârea de Guvern nr. 1352/2006.

Procedura de autorizare

În luna iulie 2010 Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare – Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti a notificat Ministerul Mediului şi Pădurilor asupra intenţiei de a demara procedura de obţinere a unei noi autorizaţii de mediu pentru activităţile de cercetare / dezvoltare în domeniul nuclear desfăşurate pe amplasamentul de la Mioveni, Str. Câmpului nr. 1, judeţul Argeş.

În luna august 2010 Ministerul Mediului şi Pădurilor a comunicat către SCN – RAAN care este conţinutul minim al documentaţiei pentru emiterea autorizaţiei de mediu, în conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu.

În luna iulie 2011 SCN – RAAN a depus documentaţia necesară solicitată de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.

În luna septembrie 2011 Ministerul Mediului şi Pădurilor deleagă competenţa pentru derularea anumitor etape din procedura de autorizare către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Piteşti.

Informaţii suplimentare despre continuarea procedurii de autorizare se regăsesc pe pagina de internet a A.R.P.M. Piteşti.