Stadiul implementării directivelor europene

Data publicarii : 19 Dec 2014

Stadiul implementării Directivei Inundaţii 60/2007/EC

1. EPRI    

2. Hărți de hazard și risc la inundații ( HHRI)  

3. Planul de management al Riscului la Inundații (PMRI) 

    3.1  Informare generala cu privire la  PMRI

    3.2  Metodologie cadru pentru elaborarea PMRI la nivelul Administratiilor Bazinale de Apa

    3.3  Catalog masuri potentiale pentru reducerea riscului la inundatii | Catalog masuri potentiale pentru reducerea riscului la inundatii - varianta FINALA

    3.4 Continutul P.M.R.I

    3.5 Pliant_inundatii_BT

    3.6 PLANUL DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDAŢII(PMRI) draft pentru:

          3.6.1 Administraţia Bazinală de Apă Jiu |  Administraţia Bazinală de Apă Jiu - varianta consolidata |  Administraţia Bazinală de Apă Jiu - varianta FINALA

          3.6.2 Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea | Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea - varianta FINALA

          3.6.3 Administraţia Bazinală de Apă Banat | Administraţia Bazinală de Apă Banat - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Banat - varianta FINALA

          3.6.4 Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa | Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Buzău - Ialomiţa - varianta FINALA

          3.6.5 Administraţia Bazinală de Apă Crișuri | Administraţia Bazinală de Apă Crișuri - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Crișuri - varianta FINALA

          3.6.6 Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral | Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral - varianta FINALA

          3.6.7 Administraţia Bazinală de Apă Mureş | Administraţia Bazinală de Apă Mureş - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Mureş - varianta FINALA

          3.6.8 Administraţia Bazinală de Apă Olt | Administraţia Bazinală de Apă Olt - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Olt - varianta FINALA

          3.6.9 Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad | Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad - varianta FINALA

          3.6.10 Administraţia Bazinală de Apă Siret | Administraţia Bazinală de Apă Siret  - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Siret  - varianta FINALA

          3.6.11 Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa | Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa - varianta consolidata | Administraţia Bazinală de Apă Someş - Tisa - varianta FINALA

          3.6.12 Planul de Management al Riscului la Inundații pentru fluviul Dunărea | Planul de Management al Riscului la Inundații pentru fluviul Dunărea - varianta consolidata

          3.6.13  Planul de Management al Riscului la Inundații – Sinteza Națională

     În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune dezbaterii publice documentul Planul de Management al riscului la Inundatii – Draft.

     Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii  până la data de 15 decembrie 2015, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor).

 

Stadiul implementării Directivei Nitraţi 91/676/EC

Evaluarea iniţială a mediului marin

[ 09.08.2012 ]

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice documentul “Evaluarea iniţială a mediului marin”:

Determinarea stării ecologice bune pentru apele româneşti ale Mării Negre (actualizare la 09 august 2012)


Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 3 luni de zile de la data publicării, respectiv până la data de 16 octombrie 2012, la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, la telefon: 021-408.96.07 (persoană de contact: consilier dr. Mihail Otilia) şi la adresele de e-mail: otilia.mihail@mmediu.ro şi daniela.catana@mmediu.ro.
 

Având în vedere propunerile primite, s-a procedat la actualizarea documentelor. Ultimele versiuni actualizate se regăsesc şi pe site-ul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa ” din Constanţa.

[ 17.07.2012 ]

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului şi Pădurilor supune dezbaterii publice documentul “Evaluarea iniţială a mediului marin”:

Evaluarea iniţială a mediului marin

Determinarea stării ecologice bune pentru apele româneşti ale Mării Negre


Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii în termen de 3 luni de zile de la data publicării, respectiv până la data de 16 octombrie 2012, la Ministerul Mediului şi Pădurilor, Direcţia Managementul Resurselor de Apă, la telefon: 021-408.96.07 (persoană de contact: consilier dr. Mihail Otilia) şi la adresele de e-mail: otilia.mihail@mmediu.ro şi daniela.catana@mmediu.ro.
 

Având în vedere propunerile primite, ultimele versiuni modificate ale acestor documente (iulie 2012) se regăsesc la următoarea adresă a Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa ” din Constanţa.