UPDATE - MM supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. 1 lit. q din OUG196/2005

Data publicarii : 14 Aug 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului (MM) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea caracteristicilor tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerinţele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006. 

Proiect de Ordin | Referat de aprobare

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site la Ministerul Mediului, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, telefon 021/408.95.94, persoană de contact: Ionela Diana Petcu, consilier superior – Direcția Gestionarea Deșeurilor, e-mail: diana.celea@mmediu.ro.


[21.02.2020] - UPDATE

Proiect Ordin (*) | Referat de aprobare

(*) Varianta actualizată în urma derulării procesului de consultare publică