Comisie DEEE

Operatori economici autorizati potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Nume operator

Date de contact

Observatii

Licenta

Asociaţia ECO TIC


www.ecotic.ro
 

 

Licență ECO TIC

Anexă revizuită

Asociaţia RECOLAMP

www.recolamp.ro

 

Licență RECOLAMP

Asociaţia ENVIRON


www.environ.ro
 

 

Licență

 ENVIRON

CCR LOGISTICS SYSTEMS RO S.R.L.


www.relectra.ro

 

Licență CCR LOGISTICS SYSTEMS RO S.R.L.

Asociaţia ECOPOINT

www.eco-point.ro

 

Licență

ECOPOINT

Asociaţia ECO LIGHTING COLLECT

 

www.ecolightingcollect.ro

 

Licență

ECO LIGHTING COLLECT

Asociaţia Romana pentru Reciclare RoRec

 


www.rorec.ro

 

Licență

RoRec

Asociația ECO ONE

 

www.ecoone.ro

 

Licență ECO ONE

Asociația RESPO DEEE

 

www.respo.ro

office@respo.ro

Licență RESPO DEEE

Datele de contact ale comisiei de autorizare a operatorilor economici în vederea preluarii responsabilitatii gestionarii deseurilor de echipamente electrice și electronice:  tel. 0214089594 / fax. 0213116045

 

  • Informațíi achitare tarife DEEE

Tariful se achită prin virament sau mandat poștal în Contul IBAN:

Beneficiar: MINISTERUL  MEDIULUI

C.U.I:16335444

Contul IBAN: RO84TREZ7005032XXX000309