Comisie DEEE

Operatori economici autorizati potrivit prevederilor art. 25 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

Nr.crt.

    NUME OPERATOR

  TARIFE

LICENȚĂ

VIZĂ ANUALĂ VALABILĂ PÂNĂ LA

1.

Asociaţia ECO TIC

https://www.ecotic.ro/timbrul-verde/

Licență nr. 1/23.12.2016

Anexă revizuită

23.12.2019

2.

Asociaţia RECOLAMP

https://recolamp.ro/wp-content/uploads/2018/01/CONSTRIBUTIA-DEEE2020.pdf

Licență nr. 2/23.12.2016

23.12.2019

3.

Asociaţia ENVIRON

https://environ.ro/ro/tarife-gestionare-deee20

Licență nr. 3/29.12.2016

23.12.2019

4.

CCR LOGISTICS SYSTEMS RO S.R.L.

http://www.relectra.ro/sites/ default/files/files/producatorii_ ccr_logistics_systems_ro_srl_ 19.feb.2020.pdf

Licență nr. 4/14.03.2017

 

14.03.2020

5.

Asociaţia ECOPOINT

https://eco-point.ro/wp-content/uploads/2020/02/Tabel-valoare-servicii-preluare-responsabilitati.pdf

Licență nr. 5/14.03.2017

14.03.2020

6.

Asociaţia ECO LIGHTING COLLECT

 

https://www.ecolightingcollect.ro/wp-content/uploads/2020/Anexa-tarif-Eco-Lighting-Collect-2020.pdf

Licență nr. 6/14.03.2017

14.03.2020

7.

Asociaţia Romana pentru Reciclare RoRec

 

 

Licență nr. 7/14.03.2017

14.03.2020

8.

Asociația ECO ONE

 

https://www.ecoone.ro/pdf2 /Tarife%20operare%20anul%202020%20 Eco%20One.pdf  

Licență nr. 8/29.11.2018

29.11.2021

9.

Asociația RESPO DEEE

 

http://respo.ro/wp-content/uploads/2020/02/Lista-de-preturi-RESPO-2020.pdf

Licență nr. 9/02.08.2019

02.08.2022

 

Datele de contact ale comisiei de autorizare a operatorilor economici în vederea preluarii responsabilitatii gestionarii deseurilor de echipamente electrice și electronice:  tel. 0214089594 / fax. 0213116045

  • Informațíi achitare tarife DEEE

Tariful se achită prin virament sau mandat poștal în Contul IBAN:

Beneficiar: MINISTERUL  MEDIULUI

C.U.I:16335444

Contul IBAN: RO84TREZ7005032XXX000309