Informații Brexit

La data de 29 martie 2017, ca urmare a rezultatului unui referendum desfășurat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) și a deciziei sale suverane de a părăsi Uniunea Europeană, Regatul Unit și-a notificat intenția de a se retrage din Uniunea Europeană („Uniunea”) și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Euratom”) în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană („TUE”), care se aplică Euratom în temeiul articolului 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice („Tratatul Euratom”).

Descarcă documentul

Acordul de retragere a Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (2019/C 384 I/01), a intrat în vigoare la data de 1 februarie 2020.
Documentul, în limba română poate fi accesat la adresa:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12019W/TXT(02)&from=RO

 

Informații Brexit: brexit@mmediu.ro