Eticheta ecologică europeană

Etichetarea ecologica este o schema facultativa, conceputa sa incurajeze operatorii economici sa comercializeze bunuri/servicii cu un impact redus asupra mediului si consumatorii europeni – inclusiv cumparatorii publici si privati – sa le identifice usor.

Etichetarea ecologica opereaza pe baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii (criterii ecologice si criterii de performanta).

Operatorul economic care doreste sa obtina eticheta ecologica europeana pentru unul sau mai multe din produsele sale trebuie sa solicite acest lucru autoritatii competente. Daca produsul indeplineste cerintele, atunci i se acorda eticheta ecologica europeana.

Pentru toate grupele de produse/servicii, aspectele ecologice relevante si criteriile corespunzatoare au fost identificate pe baza unor studii stiintifice complete asupra aspectelor de mediu legate de intregul ciclu de viata al acestor produse si in urma consultarii in cadrul Comitetului Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologica.

Membrii acestui Comitet sunt reprezentanti ai autoritatilor competente din toate statele membre ale Uniunii Europene, ONG-uri cu activitatea in domeniul protectiei mediului, asociatii ale consumatorilor, sindicate, producatori si distribuitori.

Criteriile propuse de Comitetul Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologica pentru o categorie de produse/servicii trebuie sa fie aprobate de Statele membre si de Comisia Europeana inainte ca acestea sa fie utilizate pentru acordarea etichetei ecologice pentru respectiva categorie de produse/servicii.
Procedurile de testare adecvata si verificare pentru criterii au fost elaborate in manuale separate ale utilizatorilor.

Un produs/serviciu individual trebuie sa respecte toate criteriile (cheia, cea mai buna practica si performanta) in vederea acordarii etichetei ecologice europene.

Indiferent de grupa de produse/servicii, cerintele de mediu se refera la calitatea aerului, calitatea apei, protejarea solului, reducerea cantitatii de deseuri generate, economisirea energiei, gestionarea resurselor naturale, prevenirea fenomenului de incalzire globala, protejarea stratului de ozon, securitatea mediului, zgomot si biodiversitate.
Produsele au impact asupra mediului in cadrul fiecarei etape a ciclului lor de viata:

 

  1. Materii prime
  2. Procesul de productie
  3. Distributie (inclusiv ambalare)
  4. Utilizare / consum
  5. Reutilizare / reciclare / eliminare

Prin etichetarea ecologica se incearca limitarea folosirii substantelor:

  1. Cu efecte negative asupra apei, aerului, solului
  2. Cu risc ridicat de producere a afectelor cancerigene, alergice, etc.

Criteriile care stau la baza acordarii etichetei ecologice europene incurajeaza aplicarea celor mai bune practici in scopul protectiei mediului si a sanatatii populatiei precum si reciclarea produselor.

Criteriile ecologice pentru un grup de produse sunt valabile pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani. Revizuirea criteriilor se realizeaza in functie de progresul tehnic al produselor.


Vizualizati toate paginile din cadrul Eticheta ecologică europeană, ordonate dupa data publicarii:
04 Dec 2014

Legaturi utile si informatii suplimentare

European Union Eco-label – http://ec.europa.eu Ministerul Mediului – http://www.mmediu.ro Ministerul Mediului – http://www.eco-label.com Ministerul Mediului – http://www.etichetaecologica.ro EcoEticheta Europeana - http://www.ecoeticheta-europeana.ro EcoEticheta Europeana (2) - http://www.ecoetichetaeuropeana.ro

04 Dec 2014

Materiale informative

Brosura informativa pentru operatorii economici (Anexa 8) Brosura informativa pentru consumatori (Anexa 9) Ghidul produselor de consum etichetate ecologic (Anexa 11) Pliant eticheta ecologica europeana (Anexa 10) Afis – eticheta ecologica europeana – instrument al dezvoltarii durabile (Anexa 7)

04 Dec 2014

Promovare

In conformitate cu legislatia in vigoare, Ministerul Mediului, are responsabilitatea de a promova schema de etichetare ecologica prin actiuni de constientizare si prin campanii de informare a consumatorilor si a operatorilor economici. Strategia de dezvoltare a produselor/serviciilor etichetate ecologic trebuie sa s...

04 Dec 2014

Legislatie europeana

Incepand cu 1 ianuarie 2007, data la care România a devenit Stat Membru al Uniunii Europene, aplicarea etichetei ecologice europene se realizeaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului nr. 66/2010/CE privind eticheta UE ecologica. Regulamentul Parlamentului European si...

04 Dec 2014

Tarife

Orice cerere de acordare a etichetei ecologice europene este supusa platii unui tarif, in functie de costurile de procesare a acesteia. Tarif Reduceri * Tariful pentru procesarea solicitarii Echivalentul in lei a 200 de euro - ATENTIE: Tariful pentru depunerea solicitarilor nu includ costurile incercarilor si verifi...

04 Dec 2014

Procedura de obtinere

SOLICITAREA ETICHETEI ECOLOGICE EUROPENE Operatorii economici – producatori, importatori, prestatori de servicii sau comercianti – care doresc sa obtina eticheta ecologica europeana inainteaza solicitarile Ministerului Mediului. Totodata, acestia trebuie sa depuna un dosar care sa demonstreze ca produsul corespunde ...

04 Dec 2014

Schema de etichetare ecologica

Autoritatea competenta pentru acordarea etichetei UE ecologice este MINISTERUL MEDIULUI. Pe langa Ministerul Mediului functioneaza Comisia pentru eticheta UE ecologica*) ca organ consultativ cu rol in evaluarea dosarului necesar pentru acordarea etichetei ecologice. *) Structura Comisiei pentru eticheta UE ecologic...

04 Dec 2014

5 pasi catre Eticheta Ecologica

1. Verificarea eligibilitatii produsului Produsul/serviciul trebuie sa apartina uneia din grupele de produse/servicii care pot obtine eticheta ecologica europeana. Acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: potential ridicat de protectie a mediului avantaje competitive pentru producatorii de bunuri si/sau...

04 Dec 2014

Avantajele etichetarii ecologice

ETICHETA ECOLOGICA EUROPEANA este: CREDIBILA Eticheta ecologica europeana este bazata pe studii stiintifice. Criteriile de atribuire se realizeaza pe baza unei analize stiintifice a impactului produsului pe tot parcursul ciclului sau de viata. FIABILA Eticheta ecologica europeana este acordata de MINISTERUL MEDIULUI...

04 Dec 2014

Categorii de produse / servicii

Eticheta ecologică europeană vizeaza 20 grupe de produse din diferite sectoare de activitate și 2 activități din domeniul serviciilor. PRODUSE DE CURĂȚARE ELECTRONICE -Produse de curățare pentru suprafețe dure -Detergenți de uz industrial și instituțional pentru mașinile de spălat vase -Detergenți pentru mașini de s...