Vizualizati toate paginile din cadrul Informatii de interes public, ordonate dupa data publicarii:
28 Apr 2016

Informare beneficiari ai masurilor compensatorii din cadrul PNDR 2014-2020

Pentru perioada de programare 2014 - 2020, pentru a evita efectele negative ale anumitor practici agricole, UE, prin politicile susținute din fonduri europene adresate agriculturii și dezvoltării rurale, oferă Statelor Membre posibilitatea acordării unor plăți compensatorii fermierilor care furnizează societății ser...