Vizualizati toate paginile din cadrul Protectia Naturii, ordonate dupa data publicarii:
28 Nov 2014

Arii naturale protejate

Administrare arii naturale protejate Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice e...

28 Nov 2014

Biodiversitate

Strategia Nationala si Planul de Actiune pentru Conservarea Biodiversitatii Lista asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite si forurile lor de reprezentare la nivel national luate in evidenta de catre MMSC Raportul Național privind implementarea Acordului pentru conservarea păsă...