Proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Ghidului specific privind conditiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.A

Data publicarii : 13 Mar 2023

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor supune dezbaterii publice proiectul de ordin al ministrului pentru aprobarea Ghidului specific privind conditiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul  apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.A

Referat I Proiect OM I Anexa + Ghid I

Cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, in termen de 10 zile de la data publicarii, la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Directia Generala Planului national de redresare si rezilienta.
Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin: dl. Tiberius Emanuel Serban, consilier, adresa de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon: 0725978009.