Proiect de OM privind modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010

Data publicarii : 15 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de  OM privind  modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010.

Proiect OM  | ReferatAnexaVersiune II proiect de OM I

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate.

Persoana de contact este dna. Ramona Zotta Cherăscu, consilier, Direcţia Generală Biodiversitate, telefon: 021/4089546, e-mail: Ramona.ZottaCherascu@mmediu.ro și biodiversitate@mmediu.ro


Data: 11.04.2023

ANUNȚ

În temeiul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a supus consultării publice proiectul de Ordin privind aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

În temeiul art. 7 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează în data de 20.04.2023, începând cu ora 13, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Sala de Consiliu, parter, din Bd. Libertăţii nr. 12, Bucureşti, dezbaterea publică având ca obiect proiectul de Ordin privind aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar,

Persoanele care nu pot participa fizic se pot înscrie prin transmiterea adresei de email la care se va comunica linkul de conectare.
Înscrierile pentru luarea cuvântului şi recomandările cu privire la propunerile de completare sau modificare a actelor normative supuse dezbaterii publice se vor transmite la adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro și ramona.zottacherascu@mmediu.ro, până la data de 19.04.2023, ora 12.


Data 27.04.2023

Minuta dezbatere publicaProiect OMANEXA