Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență”

Data publicarii : 23 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre a Guvernului pentru  aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții aferente proiectului „Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență”.

Proiect HG | Nota de fundamentare

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ – Serviciul Investiții și Control, pe adresa de e-mail oana.opran@mmediu.ro, persoană de contact: Oana Opran - Consilier superior.