Proiect de Ordin privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare

Data publicarii : 24 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin privind aprobarea Bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ale filialelor cu personalitate juridică ale Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva, prevăzute în anexa 3 pct. 1-23 din Hotărârea Guvernului nr. 229/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa
 
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  doamna Claudia Balan - Șef serviciu Contabilitate și Patrimoniu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva , adresă de e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro