Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 – Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.D. – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare dn pac

Data publicarii : 24 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea Ghidului specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, componenta C3 – Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, subinvestiția I1.D. – Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare dn pachetul de economie circulară, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2606/2022.

Referat de aprobare I Proiect OM I Anexa ordin 

Cetățenii, instituțiile și organizațiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site a proiectului de act normativ, iar persoana de contact din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (Administrația Fondului pentru Mediu) este doamna Cătălina Iosub, adresă de e-mail: catalina.iosub@afm.ro