Achiziţionarea ”Serviciilor de organizare evenimente” din cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității”, cod SIPOCA 594, cod MySMIS 127465

Data publicarii : 15 Jan 2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu sediul în B-dul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, cod fiscal 16335444, intenționează să achiziționeze  ”Servicii de organizare evenimente” din cadrul proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Mediului și a unităților din subordine pentru îmbunătățirea politicilor din domeniul biodiversității”, cod SIPOCA 594, cod MySMIS 127465.

Anunț de participare | Caiet de sarcini | Model Contract | Modele Formulare

Denumire document Data
Clarificare nr. 1 25.01.2021
Clarificare nr. 2 26.01.2021
Proces Verbal deschidere oferte 01.02.2021
Raportul procedurii 16.02.2021