Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Consistoriului Districtual Evanghelic Mediaș - UP II Consistoriului Evanghelic Mediaș

Data publicarii : 21 Apr 2022

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând Consistoriului Districtual Evanghelic Mediaș - UP II Consistoriului Evanghelic Mediaș”, procedura SEA derulată de APM Sibiu, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor nr. DEICP/10125/15.04.2021 a emis Avizul de mediu nr. 88/18.04.2022.

 

Descarcă document: Aviz de mediu nr.  88 /18.04.2022

Descarcă document: Amenajamentul Silvic UP II Consistoriului Evanghelic Mediaș

Descarca document: Raport de mediu

Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată