Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de RNP- ROMSILVA prin Ocolul Silvic Dolhasca, din cadrul Direcției Silvice Suceava

Data publicarii : 15 Oct 2021

în cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul fondului forestier proprietate publică a statului administrat de RNP-ROMSILVA prin Ocolul Silvic Dolhasca, din cadrul Direcției Silvice Suceava”, procedură SEA derulată de APM Suceava, în baza delegării de competenta nr. DEICP/10126/15.04.202, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.58/14.10.2021.

Descarcă document: Aviz de mediu nr.58/14.10.2021, în format pdf

Descarcă document: Amenajamentul Ocolului Silvic Dolhasca, în format ZIP
Descarcă document: Raport de mediu, în format pdf
Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf