Amenajamentul Ocolului Silvic Dorna Cândrenilor

Data publicarii : 21 Dec 2021
În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul Ocolului Silvic Dorna Cândrenilor”, procedură SEA derulată de APM Suceava, în baza delegării de competență nr.DEICP/19688/03.12.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.