Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Brodoc

Data publicarii : 27 Oct 2021

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICĂ A STATULUI DIN UP I CHIȚOC, UP II FÎSTÎCI, UP II NEGREȘTI, UP IV ZĂPODENI, OCOLUL SILVIC BRODOC, DIRECTIA SILVICĂ VASLUI”, procedură SEA derulată de APM Vaslui, în baza delegării de competență nr. DEICP/9125/09.06.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.60/26.10.2021.

Descarcă document: Aviz de mediu nr. 60/26.10.2021, în format pdf

Descarcă document: Ocolului Silvic Brodoc, în format zip
Descarca document: Raport de mediu, în format pdf
Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf