Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Lupeni

Data publicarii : 25 Nov 2021

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC LUPENI”, procedură SEA derulată de APM Hunedoara, în baza delegării de competenta nr.DEICP/19065/23.11.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu.

Descarcă document: Aviz de mediu, în format pdf

Descarcă document: Amenajamentul Ocolului Silvic Lupeni, în format zip
Descarca document: Raport de mediu, în format pdf
Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată, în format pdf