Amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Pădureni

Data publicarii : 21 Apr 2022

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Amenajamentul silvic al UP I Țibana, UP II Mironeasa, UP III Valea Carului, UP IV Bârnova”, procedură SEA derulată de APM Iași, în baza delegării de competență, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 86/18.04.2022.

 

Descarcă document: Aviz de mediu nr.  86 /18.04.2022

Descarcă document: Amenajamentul Silvic al Ocolului Silvic Pădureni

Descarca document: Raport de mediu

Descarcă document: Studiu de Evaluare Adecvată