Anunț de intenție - organizare sesiuni de atribuire în administrare / custodie pentru ariile naturale protejate

Data publicarii : 17 Feb 2016

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de autoritate responsabilă pentru atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate care necesită constituirea de structuri de administrare și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, în calitate de autoritate responsabilă pentru atribuirea în custodie a ariilor naturale protejate care nu necesită constituirea de structuri de administrare, responsabilități stabilite conform Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările ulterioare, își anunță intenția de organizare a 3 sesiuni de atribuire în administrare/ custodie a ariilor naturale protejate, începând cu lunile aprilie 2016, iulie 2016 și octombrie 2016.