ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ADMINISTRAȚIEI NAȚIONALE DE METEOROLOGIE

Data publicarii : 03 Oct 2022

[06.10.2022]
Cu data de 06 octombrie 2022 se suspenda procedura de selectie a membrilor in Consiliul de Administraţie al Administrația Națională de Meteorologie.


Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă declanşarea procesului de recrutare și selecție de candidaţi pentru nominalizarea în vederea numirii membrilor Consiliului de Administraţie la Administrația Națională de Meteorologie. Procesul de recrutare și selecţie are ca scop identificarea, recrutarea și selectarea celor mai potriviți candidați pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administrație al Administrației Naționale de Meteorologie. Acest proces de recrutare și selecție se derulează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea  nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  precum și cu cele ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anunt recrutare membru CA ANM

Scrisoare de asteptari 2020 - 2024 ANM

FORMULAR F1

FORMULAR F2

FORMULAR F3

FORMULAR F4

FORMULAR F5