ANUNȚ - MMAP organizează licitație publică pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul a 15 fonduri cinegetice din județele Alba, Arad, Bacău, Botoșani, Gorj, Galați, Mehedinți

Data publicarii : 07 Oct 2020

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) organizează licitație publică, în temeiul art. 8 alin (1) lit c) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, al art. 8 si art. 14 alin. (2)  din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul a 15 fonduri cinegetice din județele: Alba (1), Arad (1), Bacău (5), Botoșani (2), Gorj (4), Galați (1), Mehedinți (1).

Denumirea, tarifele de pornire la licitație și datele tehnice ale acestora se afișează pe site-ul Ministerului, Mediului, Apelor și Pădurilor, la adresa: www.mmediu.ro/articol/atribuire-vanatoare/39

Documentația pentru participarea la licitație, întocmită în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările și completările ulterioare, se depune în termen de 10 zile calendaristice de la data afișării prezentului anunț, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Registratură, Calea Plevnei nr. 46-48, sector 1, București, în următorul interval de timp: luni – joi orele 07:30 – 16:00 și vineri orele 07:30 – 13:30. Documentația sus-menționată trebuie numerotată pe fiecare filă, șnuruită și sigilată la capetele sforii prin semnătura deponentului și ștampila unității pe care o reprezintă.

Pentru respectarea prevederilor privind plata tarifului de gestionare, avizul prevăzut la art. 6 alin (1) lit b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările și completările ulterioare, trebuie emis ulterior celui de-al doilea termen legal de plată aferent sezonului de vânătoare 2019 – 2020, respectiv ulterior datei de 14.05.2020.

Anunț nr 149279 / DMRC / 22.09.2020 + Anexa

județul Alba (1)
- fișa fond cinegetic nr. 52 Pianu

județul Arad (1)
- fișa fond cinegetic nr. 74 Zăbrani

județul Bacău (5)
fișa fond cinegetic nr. 8 Zemeș 
fișa fond cinegetic nr. 26 Berzunți
fișa fond cinegetic nr. 30 Lipova
fișa fond cinegetic nr. 56 Stănisești
fișa fond cinegetic nr. 57 Răchitoasa

județul Botoșani (2)
fișa fond cinegetic nr. 28 Vlăsinești
fișa fond cinegetic nr. 29 Vorniceni

județul Gorj (4)
fișa fond cinegetic nr. 5 Tismana
fișa fond cinegetic nr. 7 Runcu
fișa fond cinegetic nr. 14 Olteț
fișa fond cinegetic nr. 21 Danești

județul Galați (1)
fișa fond cinegetic nr. 24 Vizureni

județul Mehedinți (1)
fișa fond cinegetic nr. 4 Eșelnița