ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA UNUI POST AFERENT FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUȚIE VACANTE DE CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT DIN CADRUL DIRECȚIEI GESTIONAREA DEȘEURILOR 27.12.2021 - PROBA SCRISĂ

Data publicarii : 24 Nov 2021