Anunț

Data publicarii : 19 May 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor organizează, în temeiul art. 8 alin (1) lit a) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 din Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2020/2016, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul a 2 fonduri cinegetice din județele Alba și Brașov.

Anunț
Anexa nr. 1
Fișa FC 43 Sâmbăta, jud. Brasov
Fișa FC 4 Valea Bistrei, jud. Alba