APEL DESCHIS / OPEN CALL - Apel de propuneri pentru ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”

Data publicarii : 16 Sep 2020

RO - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează apelul pentru propuneri de proiecte ”Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”, finanțat în cadrul Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021.

Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 3.550.000 de Euro.

Termenul limită pentru depunere a propunerilor de proiect a fost prelungit până la: 31 martie 2021, ora 17:00.

Ghidul_Solicitantului_Ecosisteme_RO-Mediu_rev Ian 2021
Ghidul_Solicitantului_Ecosisteme_RO-Mediu_2020
Anexa 1_Cererea de finantare
Anexa 2_Hartile schematice actiuni restaurare
Anexa 3_Bugetul proiectului
Anexa 4_Declaratii si angajamente
Anexa 5_Documente de identificare a Solicitantului & Partenerilor
Anexa 6_Informații si documente justificative pt terenuri_rev Ian 2021
Anexa 6_Informații si documente justificative pt terenuri_rev Ian 2021 (rev. format editabil)
CLARIFICARE nr. 124121/18.02.2021 - Informații si documente justificative pt terenuri
Anexa 6_Informații si documente justificative pt terenuri
Anexa 7_Scrisoare de intentie
Anexa 8_Acord de parteneriat
Anexa 9_Harti GIS regiunea Centru si NV (ZIP)
Anexa 9_Harti GIS regiunea NE-1 si NE-2 (ZIP)
Anexa 9_Scheme de restaurare Regiunea Centru
Anexa 9_Scheme de restaurare Regiunea NE -1
Anexa 9_Scheme de restaurare Regiunea NE-2
Anexa 9_Scheme de restaurare Regiunea NV
Anexa 9_Suprafete turbării si zone umede
Anexa 10_Ghidul de restaurare a turbăriilor degradate din România
Anexa 11_Lista de verificare a Solicitantului
Anexa 12_Grile de evaluare administrativă & eligibilitate si tehnico-financiară
Anexa 13_Contract finantare proiect
Anexa 14 Turbarii si zone umede din Romania_Ian 2021
Anexa 14 Turbarii si zone umede din Romania_Ian 2021 (KMZ)
Anexe format editabil (ZIP)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN - The Ministry of Environment, Waters and Forests, as the Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021 - RO-Environment Programme, launches the call for proposals - ”Restoration of wetlands and peatlands”, financed under the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014- 2021.

The total budget available for the call is 3,550,000 Euro.

Deadline for submission of applications is extended until 31 March 2021 at 17:00 (Romania time).

Guide for Applicants_Ecosistems_RO-Environment_rev Jan 2021
Guide for Applicants_Ecosistems_RO-Environment_2020
Annex 1_Financing Application
Annex 2_Schematic maps regarding restoration actions
Annex 3_Project budget
Annex 4_Statements and commitments
Annex 5_Documents identifying the Applicant & Project Partners
Annex 6_Inform and support docs of land ownership_rev Jan 2021
Annex 6_Inform and support docs of land ownership_rev Jan 2021 (rev. editabil form)
Annex 6_Inform and support docs of land ownership
Annex 7_Partnership Letter of Intent
Annex 8_Partnership Agreement
Annex 9_Areas peatlands and wetlands
Annex 9_GIS maps for Regions Center and NW (ZIP)
Annex 9_GIS maps for Regions NE-1 and NE-2 (ZIP)
Annex 9_Restoration schemes -  NE-1 Region
Annex 9_Restoration schemes - Center Region
Annex 9_Restoration schemes - NE-2 Region
Annex 9_Restoration schemes NW Region
Annex 10_Guide for the restoration of degraded peatlands from Romania
Annex 11_List of docs verification for the Applicant
Annex 12_Grid for admnistrative&eligiblity verif_ techn-financiall assesing
Annex 13_Financing Project Contract
Annex 14 Peatlands and wetlands in Romania_Jan 2021
Annex 14 Peatlands and wetlands in Romania_Jan 2021 (KMZ)
Annexes_editabil-forms (ZIP)