Avizul de mediu pentru "Strategia Națională pe termen mediu și lung privind gestionarea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive"

Data publicarii : 01 Jul 2021

Conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de evaluare de mediu pentru planuri șI programe, punem la dispoziția publicului avizul de mediu pentru această strategie: