Comunicat de Presă - IDES “Îmbunătățirea calității apelor din Bazinul Dunărean și a afluenților acestuia printr-un management integrat al Serviciilor Ecosistemice”

Data publicarii : 21 Sep 2022

Ref: IDES “Îmbunătățirea calității apelor din Bazinul Dunărean și a afluenților acestuia printr-un management integrat al Serviciilor Ecosistemice”

Titlul Proiectului: “Îmbunătățirea calității apelor din Bazinul Dunărean și a afluenților acestuia printr-un management integrat al Serviciilor Ecosistemice” – IDES -Cod DTP3-389-2.1 este finanțat prin INTERREG - DTP -IDES-INTERREG - Programul Transnațional Dunărea (DTP – Danube Transnational Programme)

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este partener în cadrul Proiectului IDES, finanţat prin Programul DTP (Danube Transnational Programme-Programul Transnaţional Dunărea), fiind 20 de instituţii implicate din zece ţări situate în bazinul Dunării (Germania, Austria, România, Ungaria, Slovenia, Slovacia, Bulgaria, Serbia, Croația și Moldova).

Liderul de proiect este Universitatea Catolică din Eichstaett-Ingolstadt, Germania.

Data de începere a Proiectului: 01-07-2020.

Data de încheierea Proiectului: 31-12-2022.

Bugetul total al proiectului este de 1.951.170 Euro.

Prioritate - Regiunea Dunării responsabilă pentru mediu și cultură

Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți calitatea apei fluviului Dunărea și afluenților săi printr-un management integrat al zonelor inundabile bazat pe servicii ecosistemice.

Încărcăturile de nutrienți transportate de fluviul Dunărea afectează starea sa ecologică și trebuie reduse. Câmpiile inundabile active pot avea un potențial de reținere semnificativ însă acestea sunt supuse utilizărilor umane multiple, care afectează puternic calitatea apei râurilor. Până în prezent, aceste utilizări au fost gestionate sectorial (de exemplu, reținerea inundațiilor, conservarea naturii, agricultura) și rareori în ceea ce privește calitatea apei și interacțiunile dintre sectoare. Actualul Proiect DTP - Lunca Dunării (DFP) leagă încercările de îmbunătățire a retenției și refacerii inundațiilor, în timp ce calitatea apei este mai puțin luată în considerare. Proiectul IDES își propune obiective care să conducă la  îmbunătățirea calității apei prin dezvoltarea unui management integrat al luncii inundabile bazat pe Serviciile Ecosistemice (ES). Conceptul ES în regiunea Dunării nu este de fapt folosit pentru a gestiona proactiv diferite activități în mod holistic. Utilizarea unui indice de servicii ecosistemice fluviale în Germania a arătat chiar că managementul apei poate fi îmbunătățit semnificativ prin identificarea de sinergii între diferitele ES, care reflectă diferitele interese și ținte sectoriale.

Prin urmare, metodele de evaluare ES existente în regiunea Dunării, cu accent pe problemele de calitate a apei, vor fi mai întâi armonizate cu instrumentul IDES și ajustate în funcție de disponibilitatea datelor.

O analiză spațială va documenta factorii actuali ai calității apei de-a lungul Dunării și afluenților săi și a ES relevante în luncile lor inundabile. În cinci zone pilot se va aplica IDES Dunărea iar efectul scenariilor de management al calității apei asupra ES relevante va fi evaluat pentru a deriva un concept optimizat. Actorii cheie vor fi instruiți în utilizarea instrumentului IDES pentru managementul calității apei și va fi elaborat un manual de implementare a acestuia. Pe baza rezultatelor, vor fi elaborate planuri naționale de acțiune cu zone prioritare și o strategie comună de îmbunătățire a calității apei la nivel transnațional în ceea ce privește planul de management al bazinului hidrografic Dunărea.

Descarcă comunicat