Comunicat de Presă - Lansarea primului apel de atragere de fonduri pentru înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență

Data publicarii : 22 Sep 2022

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor anunţă lansarea, în perioada 22 septembrie 2022 – 22 noiembrie 2022, a primei runde de atragere de fonduri pentru subinvestiția I.1.A. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență 2020 – 2026.

 

Obiectivul general al acestei subinvestiții este accelerarea procesului de extindere și de modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România. Accentul este pus pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare, în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

De asemenea, se urmărește dezvoltarea unui management eficient al deșeurilor, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Centrele de colectare prin aport voluntar vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere ce nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri ce nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

 

Ținta propusă este construirea și operaționalizarea a  565 de centre de colectare cu aport voluntar pâna la jumătatea anului 2026. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția beneficiarilor un proiect tip pentru construirea centrelor de colectare.

Alocarea financiară totală acordată prin PNRR pentru lucrările destinate înființării de centre de colectare cu aport voluntar este de 587.860.000 euro, din care 135.660.000 euro reprezintă alocare financiară suplimentară  de 30% din sumele alocate prin PNRR.

Valoarea maximă eligibilă  este de cel mult 778.720 euro/Centru de colectare prin aport voluntar, echivalentul fără TVA, în conformitate cu devizul general aferent proiectului – tip. Din această sumă, costul aferent dotării centrului de colectare prin aport voluntar cu utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări și active necorporale este de aproximativ 280.000 euro, fără TVA.

Se vor putea depune cereri de finanțare în limita plafonului maxim de 200% din alocarea financiară totală.

Proiectele vor fi selectate pentru finanțare în ordinea priorităților stabilite prin PNRR pe baza criteriului „primul venit, primul servit”.

„Începând de astăzi, autoritățile locale pot depune cereri de finanțare pentru înființarea de centre de colectare prin aport voluntar. Ajutăm, astfel, primăriile să-și extindă infrastructura de colectare separată și să-și îmbunătățească ratele de reciclare. Autoritățile din zona urbană trebuie să facă pasul spre  sisteme bine dezvoltate, sisteme inteligente,  care să gestioneze informațiile la nivel de gospodărie, la nivel de familie. Sper să avem cât mai multe cereri pentru înființarea acestor centre destinate colectării separate a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door. Cetățenii vor putea preda în aceste centre deșeuri voluminoase, inclusiv anvelope sau mobilier uzat, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări”, a declarat Barna Tánczos, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Beneficiari eligibili:

  • Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraș, comună și județ și asocieri ale acestora (ADI).
  •  Alte Asocieri legale de UAT-uri, constituite pentru aplicarea la Planul Național de Redresare și Reziliență precum și în scopul dezvoltării, modernizării și completării sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de municipii/orașe/comune care dețin infrastructura necesară prestării serviciului public de gestionare a deșeurilor.

 Această subinvestiție vizează activități/acțiuni specifice înființării și dotării centrelor de  colectare prin aport voluntar (CAV).  O cerere de finanțare poate include una până la maximum 5 platforme.

Un beneficiar poate să depună mai multe cereri de finanțare, dar cuantumul total cumulat al finanțării acordat în cadrul Investiției 1, Subinvestițiile 1.A, 1.B, 1.C nu poate depăși pragul maxim de 15 milioane de euro per beneficiar.

Data și ora de începere a depunerii de proiecte: 22.09.2022, ora 12.00.

Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 22.11.2022, ora 12:00.

Informații detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor din cadrul PNRR sunt cuprinse în ghidul specific Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul APELULUI DE PROIECTE PNRR/ 2022/C3/S/I.1.A pagina de internet  http://pnrr.mmap.ro

Decarcă comunicat

DIRECȚIA  COMUNICARE