Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Contractare - Direcția Programare, Evaluare și Contractare - Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență 12.12.2022, ora 1000 - proba scrisă

Data publicarii : 25 Nov 2022

Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post aferent funcţiei publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Contractare - Direcția Programare, Evaluare și Contractare - Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență 12.12.2022, ora 1000 - proba scrisă

ANUNT M2Anexa nr. 1 -formular de inscriere I Anexa nr. 2 - model adeverinta

REZULTAT SELECTIE DOSARE 

Rezultat proba scrisa

Rezultat interviu

Erată