Consultare publică - Planul Național de Contabilizare a Pădurilor pentru România

Data publicarii : 06 Dec 2019

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor supune consultării publice „National forestry accounting plan of Romania (for the first compliance period 2021-2025)” – Planul Național de Contabilizare a Pădurilor pentru România. Varianta în limba româna împreună cu elemente suplimentare vor fi postate ulterior.

National forestry accounting plan of Romania

Planului Național de Contabilizare a Pădurilor pentru România

Conform art. 8 aferent Regulamentului (UE) 2018/841 al Parlamentului European și al Consiliului ,„Statele membre transmit Comisiei planurile lor de contabilizare a pădurilor la nivel naţional, inclusiv un nivel de referinţă propus pentru păduri, până la 31 decembrie 2018 pentru perioada 2021-2025 și până la 30 iunie 2023 pentru perioada 2026-2030. Planul de contabilizare a pădurilor la nivel naţional va conţine toate elementele menţionate în anexa IV secţiunea B și va fi pus la dispoziţia publicului, inclusiv pe internet".

Cetăţenii și instituţiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Schimbări Climatice și Dezvoltare Durabilă, Serviciul Schimbări Climatice, persoane de contact: d-na Gherghița Nicodim, e-mail: geta.nicodim@mmediu.ro , tel: 021 408 9593 și d-na Maria Făină, e-mail: maria.faina@mmediu.ro , tel: 021 408 9542.