CONSULTARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA DE NOI STUDII PENTRU IDENTIFICAREA PĂDURILOR VIRGINE ŞI CVASIVIRGINE DIN ROMÂNIA

Data publicarii : 16 Jan 2020

În continuarea procesului de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, s-a elaborat o listă de referință cu suprafețele de păduri care se propun să facă obiectul elaborării a șase studii de fundamentare privind identificarea pădurilor virgine şi cvasivirgine din România, în vederea înscrierii în „Catalogul Naţional al Pădurilor Virgine şi Cvasivirgine”, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Consultarea se desfășoară în perspectiva organizării unei noi proceduri de achiziție publică de servicii pentru elaborarea studiilor menționate.

Eventuale propuneri justificate de completare a listei de referință se vor opera cu „track changes”, prin inserarea unor noi poziții suplimentare și completarea în mod corespunzător a tuturor rubricilor din tabel [județul, ocolul silvic, UP, u.a., suprafața (ha)], iar fișierul se va transmite până la data de 10 februarie 2020 la adresa de e-mail radu.sbirnea@map.gov.ro.

Pentru mai multe detalii dati clic aici