Consultarea pieței pentru achiziția de echipamente/servicii necesare în vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului privind calitatea aerului

Data publicarii : 17 Sep 2020

În vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real cu privire la calitatea aerului înconjurător, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor intenționează să achiziționeze echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului, precum și servicii de dezvoltare și mentenanță a unei aplicații mobile care să permită utilizatorilor accesul la informațiile în timp real privind calitatea aerului la nivelul întregii țări.

În acest sens, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a demarat procesul de consultare a pietei, proces ce se desfășoară în conformitate cu prevederile art.139 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

Informații suplimentare se regăsesc în cadrul SEAP, secțiunea “Consultarea Pieței”, anunț nr. MC1011843.

25.09.2020

Avand in vedere complexitatea documentatiei si ca urmare a solicitarilor venite de la unii operatori economici, MMAP prelungeste perioada de consultare a pietei pana la data de 07.10.2020, pentru a da posibilitatea acestora de a evalua in detaliu specificatiile tehnice, si in egala masura pentru  ca acestia sa prezinte si preturi indicative cat mai relevante conexate in mod direct cu specificatiile tehnice. 

In acest sens a fost publicat in SEAP anuntul nr. MC1011949/24.09.2020.