Ediția noiembrie 2020 a Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine din România

Data publicarii : 18 Nov 2020

La data de 18 noiembrie 2020, în Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine este înscrisă o suprafață totală de 43.823,36 ha, cuprinzând în plus, față de precedenta ediție, o suprafață de 10.789,7 ha păduri virgine și cvasivirgine. Facem precizarea că întreaga suprafață a unităților amenajistice cuprinse în Catalog au fost integral verificate pe teren și confirmate de către amenajiști sau elaboratorii de studii.

În cursul lunii martie 2020 a fost finalizat „Ghidul de bune practici privind întocmirea și verificarea studiilor de fundamentare a pădurilor virgine / cvasivirgine”, care a fost postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și care este un instrument de un real folos elaboratorilor și gărzilor forestiere pentru întocmirea unor noi studii sau completarea/corectarea și respectiv, verificarea studiilor ce nu sunt încă avizate.

Precizăm că, la data actuală, mai există în lucru studii neavizate pentru o suprafață totală de circa 13.000 ha, la care au fost făcute observații cu privire la conținut și au fost comunicate elaboratorilor pentru a fi efectuate completările / corecturile necesare. Studiile respective, după ce vor fi revizuite de către elaboratori, vor fi apoi supuse avizării în CTAS.

De asemenea, în luna septembrie au fost semnate contractele pentru serviciile de întocmire a „Studiului național de identificare a pădurilor virgine / cvasivirgine”. Această reușită a fost posibilă ca urmare a finalizării în prima parte a lunii aprilie 2020 anexelor cu amplasamentele, care cuprind o suprafață identificată de 39.558,4 ha, pe raza unui număr de 19 județe din România. Amplasamentele din anexele la studiu au făcut obiectul unei consultări publice în luna ianuarie 2020, ocazie cu care au fost primite mai multe propuneri din partea ONG și a unor persoane fizice. Din cauza faptului că propunerile au fost aproximative ca suprafață și cu amplasamente neactualizate, a fost necesară o analiză amănunțită, pentru excluderea amplasamentelor care se aflau deja în Catalog sau au făcut obiectul unor studii încă neavizate, de stabilire a suprafeței corecte în loc de cea estimată, dar și pentru a adăuga noi amplasamente ce au fost identificate între timp la nivelul MMAP. Amplasamentele identificate conțin și pădurile care se califică și care fac parte în prezent din situl natural UNESCO „Păduri străvechi și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei” ce nu au fost cuprinse în alte studii individuale. Studiile vor fi finalizate în termen de 12 luni de la data semnării contractelor. 

Considerăm că aceste cifre reprezintă intenția fermă a autorității publice de a finaliza includerile în Catalog și că protejarea și conservarea pădurilor virgine și cvasivirgine din România a fost și reprezintă în continuare o prioritate pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. În același timp, mai arătăm că această activitate se desfășoară într-un mod profesionist, inclusiv prin parcurgerea integrală a terenului.

În final, dorim să subliniem faptul că suntem deschiși și apreciem o colaborare cu orice entitate de bună-credință, care dorește să își aducă o contribuție reală la completarea Catalogului, dar în același timp, atragem atenția că o pădure virgină / cvasivirgină trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii și indicatori, care sunt prevăzuți în Ordinul nr. 3397/2012 și explicați în „Ghidul de bune practici” și că nu orice pădure cu vârstă înaintată este în mod obligatoriu și o pădure virgină/cvasivirgină.

09.catalog paduri virgine si cvasivirgine 16 noiembrie 2020