GHID DE UTILIZARE - Accesul publicului la informațiile cuprinse în amenajamentele silvice

Data publicarii : 23 Feb 2023

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat toate informațiile cuprinse în amenajamentele silvice aprobate începând cu anul 2012.

Documentele pot fi consultate și descărcate la următorul link: amenajamentesilvice.mmap.ro

Celelalte informații relevante (avizele de transport, actele de punere în valoare, hărțile amenajistice, traseele etc.) sunt disponibile în aplicația Inspectorul Pădurii – instrumentul prin care orice cetățean poate interoga baza de date a SUMAL 2.0. 

Accesul în aplicație se poate realiza de pe orice dispozitiv fix sau mobil, direct din browser, la adresa inspectorulpadurii.ro .

Pe Inspectorul pădurii se găsesc următoarele informații:

  • Avize de transport materiale lemnoase;
  • Acte de punere în valoare (APV);
  • Hărți amenajistice;
  • Catalogul pădurilor virgine/cvasivirgine;
  • Limitele ariilor naturale protejate.

Pentru a vizualiza aceste informații publice, se accesează link-ul de mai sus, apoi în pagina deschisă, în partea dreaptă (Figura 1), există secțiunea de filtrare și selecție a datelor de interes.


Figura 1

1. Verificarea avizelor de însoțire a materialelor lemnoase

Utilizatorul bifează Layerul corespunzător avizelor - ,,Avize de transport” (Figura 2)

Figura 2

Utilizatorul completează căsuța de filtrare (Nr. Auto, Cod Aviz sau Nr. APV), se alege perioada, apoi apasă butonul ,,Căutare” (Figura 3).

La apăsarea butonului ,,Căutare”, sistemul verifică dacă există sau nu rezultate pe interogarea respectivă.
 


Figura 3

Rezultatele vor fi afișate in hartă (Figura 4).

Pentru a vizualiza layer-ul, utilizatorul poate folosi funcția zoom-in pe zona de interes.Figura 4

 

2. Date APV

Utilizatorul bifează Layerul corespunzator - ,,APV” (Figura 5).

Figura 5

Utilizatorul completează căsuța de filtrare (Nr. APV, OCOL SILVIC sau Tipul APV-ULUI), după care se alege statusul APV-ului și se apasă butonul ,,Căutare” (Figura 6).

Figura 6

La apasarea butonului ,,Căutare”, sistemul verifică dacă există sau nu rezultate pe interogarea respectivă. Rezultatele vor fi afisate în hartă (Figura 7).
Pentru a vizualiza layer-ul, faceți zoom in pe zona de interes.


Figura 7

3. Hărți amenajistice

Utilizatorul bifează Layerul corespunzator - ,,Hărți amenajistice” (Figura 8).


Figura 8

Rezultatele vor fi afisate în hartă (Figura 9).

Pentru a vizualiza layer-ul, utilizatorul poate folosi funcția zoom-in pe zona de interes. 


Figura 9

4. Catalogul național al pădurilor virgine/cvasivirgine

Utilizatorul bifează Layerul corespunzator Catalogului national al pădurilor virgine/cvasivirgine (Figura 10).


Figura 10

Pe hartă vor fi afișate layerele aferente acestor suprafețe protejate (Figura 11).

Pentru a vizualiza layer-ul, utilizatorul poate folosi funcția zoom-in pe zona de interes. 


Figuta 11

5. Arii naturale protejate

Utilizatorul bifează Layerul corespunzător limitelor Ariilor naturale protejate (Figura 12).


Figura 12

Pe hartă vor fi afișate limitele ariilor naturale protejate (Figura 13).

Pentru a vizualiza layer-ul, utilizatorul poate folosi funcția zoom-in pe zona de interes. 


Figura 13