Guvernul a aprobat HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic

Data publicarii : 05 Jan 2023

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                             București,  4 ianuarie 2023

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Guvernul României a aprobat, în sedința de astăzi,  4 ianuarie 2023, HG privind  modalitatea de acordare a despăgubirilor pentru pagubele și/sau daunele produse de speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2  la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 și unele măsuri de punere în aplicare a acesteia.

Actul normativ aprobat astăzi prevede o procedură mai operativă de constatare și de stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole/silvice/animalelor domestice și autovehiculelor, precum și o modalitate mai riguroasă de stabilire a răspunderii civile.

Prin HG-ul aprobat astăzi reglementăm, cât mai echitabil, drepturile şi obligaţiile proprietarilor de culturi agricole/silvice, de animale domestice și autovehicule în legătură cu pagubele pe care animalele din speciile de faună de interes cinegetic le produc, astfel încât partea păgubită să primească despăgubirea în timp util şi la justa valoare”, a declarat Barna TÁNCZOS, ministrul mediului, apelor și pădurilor.

Hotărârea Guvernului prevede o modalitate de plată directă a despăgubirilor de către gestionarii faunei cinegetice, pentru pagubele produse de vânat culturilor agricole, silvice și animalelor domestice, atunci când aceștia nu-și îndeplinesc obligațiile pentru prevenirea pagubelor și de către stat, prin structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrală care răspunde de vânătoare și cele ale autorității publice centrale pentru protecția mediului (în prezent, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor), în condițiile prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situaţiile în care gestionarul şi-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat, a asigurat hrana complementară, apa, după caz şi a efectuat 3 acţiuni de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricolă până la data de 15 decembrie a anului în curs, cu excepţia pachetelor de agromediu, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1 se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

„În cazul atacurilor soldate cu rănirea sau decesul persoanelor fizice, acest act normativ prevede ca în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia, MMAP aprobă, prin ordin de ministru, modalitatea  de acordare a despăgubirilor. Astfel, se vor acorda victimei despăgubiri care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, dar și veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă de la momentul producerii incidentului, daune morale, precum și sume compensatorii pentru familia decedatului, reprezentînd echivalentul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, până la vârsta pensionării”, a subliniat ministrul Barna TÁNCZOS.

Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. b și alin. (5) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplarele din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1, în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă și  pentru pagubele şi/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2, se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, din bugetul aprobat cu această destinaţie.

Pentru menţinerea echilibrului ecologic şi pentru prevenirea pagubelor pe care exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic le pot produce culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, gestionarii faunei cinegetice și proprietarii de animale domestice trebuie să îndeplinească o serie de obligații și condiții, prevăzute în anexele nr. 3 și 4 la actul normativ adoptat astăzi.

Totodată, HG-ul aprobat astăzi prevede o procedură de constatare și stabilire a cuantumului despăgubirilor pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru cazul atacurilor din speciile cuprinse în anexele anterior menționate, soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice.

 

DIRECȚIA COMUNICARE