Hotarare a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice, vecinătăților și valorii de inventar ale unui bun imobil aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie, ca urmare a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și evaluării și înscrierea în inventarul centralizat din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

Data publicarii : 24 Jun 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotarare a Guvernului privind actualizarea descrierii tehnice, vecinătăților și valorii de inventar ale unui bun imobil aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie, ca urmare a lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară și evaluării și înscrierea în inventarul centralizat din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie.

Nota de Fundamentare I Hotărâre a Guvernului I Anexa1 I Anexa2

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  domnul Mircea STOIANESCU, telefon: 0214089567